องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจำรัส หมู่ที่ 8 [ 24 เม.ย. 2563 ]14
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไชยมาศ หมู่ที่ 6 [ 24 เม.ย. 2563 ]12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนผาสิงห์2 หมู่ที่ 2 [ 24 เม.ย. 2563 ]12
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนผาสิงห์ 2 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 เม.ย. 2563 ]16
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจำรัส หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 เม.ย. 2563 ]16
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทางถนน คสล. เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไชยมาส หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 เม.ย. 2563 ]15
7 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ [ 20 มี.ค. 2563 ]29
8 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]36
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 เม.ย. 2562 ]71
10 ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (e-bidding) [ 11 เม.ย. 2562 ]99
11 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านไร่งาม หมู่ที่ 6 [ 9 เม.ย. 2562 ]79
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV [ 26 ธ.ค. 2561 ]115
13 ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]143
14 ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป [ 1 มิ.ย. 2561 ]142
15 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 18 พ.ค. 2561 ]161
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง หมู่ที่ 5 บ้านผาสิงห์ [ 3 พ.ค. 2561 ]166
17 ประกาศดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - budding [ 23 เม.ย. 2561 ]168
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า [ 14 ก.พ. 2561 ]169
19 ประกาศดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงอาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - budding [ 2 ก.พ. 2561 ]164
20 จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน ธ.ค. 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]178
 
หน้า 1|2|3|4|5|6