องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]16
2 จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]19
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจำรัส หมู่ที่ 8 [ 24 เม.ย. 2563 ]42
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไชยมาศ หมู่ที่ 6 [ 24 เม.ย. 2563 ]33
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนผาสิงห์2 หมู่ที่ 2 [ 24 เม.ย. 2563 ]31
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนผาสิงห์ 2 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 เม.ย. 2563 ]39
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจำรัส หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 เม.ย. 2563 ]35
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทางถนน คสล. เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไชยมาส หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 เม.ย. 2563 ]34
9 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ [ 20 มี.ค. 2563 ]53
10 จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 29 ก.พ. 2563 ]21
11 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]55
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 เม.ย. 2562 ]100
13 ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (e-bidding) [ 11 เม.ย. 2562 ]125
14 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านไร่งาม หมู่ที่ 6 [ 9 เม.ย. 2562 ]104
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV [ 26 ธ.ค. 2561 ]135
16 ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]164
17 ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป [ 1 มิ.ย. 2561 ]160
18 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 18 พ.ค. 2561 ]184
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง หมู่ที่ 5 บ้านผาสิงห์ [ 3 พ.ค. 2561 ]187
20 ประกาศดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - budding [ 23 เม.ย. 2561 ]190
 
หน้า 1|2|3|4|5|6