องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
รายงานการเงินการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 ธ.ค. 2563 ]4
2 รายงานผลการสอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]6
3 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]4
4 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]37
5 รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่าง ๆ ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]42
6 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]46
7 รายงานผลการตรวสอบงบการเงินประจำปี 2562 จาก สตง. [ 31 มี.ค. 2563 ]34
8 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]51
9 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]56
10 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]61
11 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]61
12 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]64
13 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]71
14 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]74
15 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]88
16 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]91
17 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]82
18 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]98
19 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]123
20 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]108
 
หน้า 1|2|3|4|5