องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]56
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]68
3 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]82
4 แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]173
5 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]167
6 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด 2) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]232
7 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด 5) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]206
8 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]235
9 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด. 6 กันยายน) [ 12 ต.ค. 2560 ]258
10 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด. 6 มีนาคม) [ 3 เม.ย. 2560 ]243
11 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]227
12 การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) [ 10 ต.ค. 2559 ]244
13 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 10 ต.ค. 2559 ]230
14 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย [ 1 เม.ย. 2559 ]242
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหมากหญ้า [ 30 มี.ค. 2559 ]235
16 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ต.ค. 2558 ]241
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]240
18 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]225
19 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]236
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]47