องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
งานพัฒนารายได้
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]139
2 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]88
3 รายงานการใช้ใบเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]19
4 คำสั่่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2563 ]80
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]14
6 จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]37
7 ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]26
8 จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]18
9 ประชาสัมพันธ์ ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่และแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]37
10 จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]25
11 จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]26
12 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]19
13 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]23
14 จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]21
15 จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 29 ก.พ. 2563 ]22
16 จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]27
17 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 7 ม.ค. 2563 ]77
18 ประกาศ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]57
19 ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]47
20 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน [ 2 ม.ค. 2563 ]50
 
หน้า 1|2