องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
งานพัฒนารายได้
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]1
2 ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]4
3 จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]5
4 ประชาสัมพันธ์ ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่และแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]6
5 จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]4
6 จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]6
7 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]6
8 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]9
9 จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]9
10 จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 29 ก.พ. 2563 ]10
11 จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]8
12 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 7 ม.ค. 2563 ]36
13 ประกาศ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]32
14 ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]28
15 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน [ 2 ม.ค. 2563 ]33
16 ประกาศ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]4
17 สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]44
18 จดหมายข่่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]8
19 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]126
20 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]104
 
หน้า 1|2