องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
งานพัฒนารายได้
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 7 ม.ค. 2563 ]24
2 ประกาศ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]21
3 ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]19
4 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน [ 2 ม.ค. 2563 ]21
5 สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]36
6 จดหมายข่่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]1
7 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]117
8 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]93
9 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ [ 28 ธ.ค. 2561 ]108
10 จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน พ.ค. 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]146
11 ประกาศ แจ้งเรื่องประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2562 [ 9 เม.ย. 2561 ]86
12 จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน เม.ย. 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]155
13 จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน ธ.ค. 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]151
14 ประกาศ อบต.หมากหญ้า เรื่อง งดการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ส.ท.ก.1 และ ส.ท.ก.2) [ 28 พ.ย. 2560 ]175
15 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]185
16 ประกาศ อบต.หมากหญ้า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 10 พ.ย. 2560 ]160
17 จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน พ.ย. 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]158
18 จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน ต.ค. 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]168
19 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 26 ธ.ค. 2559 ]276