องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]1
2 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]77
3 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]64
4 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ [ 28 ธ.ค. 2561 ]71
5 จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน พ.ค. 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]111
6 ประกาศ แจ้งเรื่องประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2562 [ 9 เม.ย. 2561 ]55
7 จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน เม.ย. 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]123
8 จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน ธ.ค. 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]125
9 ประกาศ อบต.หมากหญ้า เรื่อง งดการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ส.ท.ก.1 และ ส.ท.ก.2) [ 28 พ.ย. 2560 ]139
10 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]151
11 ประกาศ อบต.หมากหญ้า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 10 พ.ย. 2560 ]127
12 จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน พ.ย. 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]132
13 จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน ต.ค. 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]134
14 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 26 ธ.ค. 2559 ]225