องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
ประกาศกำหนดราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมห้วยสามพาด หมู่ที่ 5 บ้านผาสิงห์ [ 21 มี.ค. 2562 ]119
2 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจำรัส หมู่ที่ 8 บ้านหมากหญ้า [ 21 ก.พ. 2562 ]124
3 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไปวัดภูพระบาท หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ [ 21 ก.พ. 2562 ]118
4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไปป่าช้า หมู่ที่ 1 บ้านหมากหญ้า [ 21 ก.พ. 2562 ]109
5 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยไปบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม [ 27 ธ.ค. 2561 ]131
6 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนุ่มนิ่ม หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ [ 27 ธ.ค. 2561 ]131
7 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV [ 26 ธ.ค. 2561 ]136
8 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้าน ส.อบต.ยาวไปทางทิศใต้พร้อมลงท่อ จำนวน 5 ท่อ หมู่ที่ 5 บ้านผาสิงห์ [ 21 ธ.ค. 2561 ]131
9 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านตู้ยาว หมู่ที่ 5 บ้านผาสิงห์ [ 21 ธ.ค. 2561 ]114
10 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถมดิน ภายใน อบต.หมากหญ้า [ 29 พ.ย. 2561 ]133
11 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนวังหว้า ม.8 [ 9 พ.ย. 2561 ]156
12 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ทางไปวัดถ้ำอหิงสา ฝั่งทิศเหนือหน้าบ้าน ผญบ.ม.2 ตำบลหมากหญ้า [ 9 พ.ย. 2561 ]145
13 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง หมู่ที่ 8 ซอยดอนหอ บ้านหมากหญ้า [ 9 พ.ย. 2561 ]125
14 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ช่วงจากถนนเดิมยาวไปทางทิศใต้ บ้านหมากหญ้า [ 9 พ.ย. 2561 ]123
15 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยหน้าบ้าน ส.อบต. บุดดา หมู่ที่ 5 บ้านผาสิงห์ [ 9 พ.ย. 2561 ]149
16 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายห้วยฮูปลา หมู่ที่ ๑๐ ช่วงจากทางเข้าซอยยาวไปทางทิศเหนือ บ้านโคกสว่าง [ 9 พ.ย. 2561 ]147
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยหน้าศาลาประชาคม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 [ 4 มิ.ย. 2561 ]159
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยบ้านกำนันอั๋น (เดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหมากหญ้า [ 4 มิ.ย. 2561 ]154
19 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง [ 4 มิ.ย. 2561 ]177
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนขี้เหล็ก บ้านหมากหญ้าหมู่ที่ 1 [ 18 พ.ค. 2561 ]152
 
หน้า 1|2|3|4|5