องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 


การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)

    รายละเอียดข่าว

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)

    เอกสารประกอบ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2559