วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม 9312 อุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
28  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยหน้าบ้านพ่อหนู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยขึ้นวัดถ้ำอหิงสา (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 690 อุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านผาสิงห์ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยหน้าฐานบั้งไฟ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำเว็บไซต์ (ต่อสัญญาเว็บไซต์) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง