องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
คำสั่ง อบต.หมากหญ้า
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. ผู้รักษาราชการแทนครบทุกส่วนราชการ [ 12 พ.ค. 2563 ]45
2 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 เม.ย. 2563 ]41
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรองรับการตรวจประเมิน LPA 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]44
4 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 28 เม.ย. 2563 ]39