วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งจราจร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องแต่งกายชุด อปพร.(ชุดพร้อมเสื้อกั๊ก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อชุด อปพร.(ชุดพร้อมเสื้อกั๊ก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) บห 8004 หมายเลขครุภัณฑ์003-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง จากหน้าบ้านนายสมจิตร เพียปลัด ถึงหน้าบ้านนายเขียงขึ้นไปทางวัดถ้ำอหิงสา หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่างตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง