วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยหน้าบ้านนายบุญจันทร์ อนุโคตร หมู่ที่ 5 บ้านผาสิงห์ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมผิวถนนดิน ถนนห้วยฮูปลา หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมผิวถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมผิวถนนดิน ถนนโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมผิวถนนดิน ถนนเลียบคลองเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านหมากหญ้า ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายอะคริลิคพร้อมติดตั้งของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง