call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 6
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้ประกาศรับสมุัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 [18 ตุลาคม 2564]
วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. อบต.หมากหญ้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
อบต.หมากหญ้า มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวโควิด 19 [15 กันยายน 2564]
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ มอบผ้าออมสำเร็จรูป ข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 [27 สิงหาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศเรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ปะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : pageview22
photo วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file คำกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี "เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : pageview34
photo อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564ผ่านผู้มีชื่อเสียง จำนวน 7 ท่าน grade
photo อินโฟกราฟิกข้อความประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564 grade

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview12
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ