องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
find_in_page ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
find_in_page ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ครั้งที่2 (เมษายน - กันยายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ผลการสรรหาฯและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file ประกาศเรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview303
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview174
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview199
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview175
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview186

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview159
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจัดซื้อรถกระเช้าฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview213
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview211

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม