call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 179
เดือนนี้ 4,033
เดือนที่แล้ว 10,228
ทั้งหมด 23,598

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้มารับเเบบประเมินภาษีที่ดินเเละสิ่งลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) เเละชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview8
photo กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : pageview12 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]   attach_file [เอกสาร 6]   attach_file [เอกสาร 7]   attach_file [เอกสาร 8]   attach_file [เอกสาร 9]   attach_file [เอกสาร 10]   attach_file [เอกสาร 11]   attach_file [เอกสาร 12]   attach_file [เอกสาร 13]   attach_file [เอกสาร 14]   attach_file [เอกสาร 15]   attach_file [เอกสาร 16]   attach_file [เอกสาร 17]   attach_file [เอกสาร 18]   attach_file [เอกสาร 19]   attach_file [เอกสาร 20]   attach_file [เอกสาร 21]   attach_file [เอกสาร 22]   attach_file [เอกสาร 23]   attach_file [เอกสาร 24]   attach_file [เอกสาร 25]   attach_file [เอกสาร 26]   attach_file [เอกสาร 27]   attach_file [เอกสาร 28]  
photo กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) grade
photo กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ปรับปรุงร่างเอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้าฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน64 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview46

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจัดซื้อรถกระเช้าฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : pageview36

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายณฐพบ ชาดวง)
นายก อบต.หมากหญ้า
(นายณฐพบ ชาดวง)
นายก อบต.หมากหญ้า
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร