call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 164
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : กิจการสภา | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : กิจการสภา | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : กิจการสภา | เปิดอ่าน : 49 |
description บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้ง 1 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง 1 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้ง 1 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง 1 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้ง 1 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม