องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : กิจการสภา | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : กิจการสภา | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : กิจการสภา | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : กิจการสภา | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : กิจการสภา | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : กิจการสภา | เปิดอ่าน : 138
description บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้ง 1 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง 1 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้ง 1 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง 1 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้ง 1 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1