องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจำเดือน มี.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจำเดือน ก.พ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจำเดือน ม.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจำเดือน ธ.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจำเดือน พ.ย.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจำเดือน ต.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2562 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 107
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1