องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ครั้งที่2 (เมษายน - กันยายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ผลการสรรหาฯและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศเรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาตำบล อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประกาศชื่อและบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3