call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 160
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาตำบล อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศชื่อและบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศเรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ปะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 56 |
photo วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file คำกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี "เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 67 |
photo อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564ผ่านผู้มีชื่อเสียง จำนวน 7 ท่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 11 |
photo อินโฟกราฟิกข้อความประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 5 |
photo อินโฟกราฟิกการ์ตูน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ประกาศ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้มารับเเบบประเมินภาษีที่ดินเเละสิ่งลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) เเละชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 90 |
photo กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 14 |
photo กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 21 |
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม