call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 32
เดือนนี้ 3,928
เดือนที่แล้ว 10,171
ทั้งหมด 23,632

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ปรับปรุงร่างเอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้าฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน64 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไชยมาศ หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนผาสิงห์2 หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจำรัส หมู่ที่ 8 บ้านหมากหญ้า ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 2 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณฐพบ ชาดวง)
นายก อบต.หมากหญ้า
(นายณฐพบ ชาดวง)
นายก อบต.หมากหญ้า
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร