call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 197
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ปรับปรุงร่างเอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้าฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน64 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไชยมาศ หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนผาสิงห์2 หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจำรัส หมู่ที่ 8 บ้านหมากหญ้า ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 52 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม