องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือประชาชน
photo คู่มือการรับบริการน้ำอุปโภค/บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
description คู่มือประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 156
photo คู่มือสำหรับประชาชนส่วนกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 118
photo คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งถมดิน2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 113
description คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติฯ55 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 115
photo คู่มือประชาชนงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 110
description คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 114
photo คู่มือประชาชนกองสวัสดิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 115
photo คู่มือประชาชน (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 117
description คู่มือสำหรับประชาชน-อบต.หมากหญ้า งานจัดเก็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 127
description การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 115
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 112
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 108
description คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 110
description คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 111
description คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 105
description คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 123
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1