องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือประชาชน
photo คู่มือการรับบริการน้ำอุปโภค/บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
description คู่มือประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 201
photo คู่มือสำหรับประชาชนส่วนกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 150
photo คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งถมดิน2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 146
description คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติฯ55 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 148
photo คู่มือประชาชนงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 144
description คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 147
photo คู่มือประชาชนกองสวัสดิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 148
photo คู่มือประชาชน (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 148
description คู่มือสำหรับประชาชน-อบต.หมากหญ้า งานจัดเก็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 160
description การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 147
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 145
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 142
description คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 142
description คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 142
description คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 140
description คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 153
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1