call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 122
folder งานการเงินและบัญชี
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 44 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม