องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
folder งานการเงินและบัญชี
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2564 (สตง.รับรอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 162
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2