call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 169
เดือนนี้ 4,023
เดือนที่แล้ว 10,218
ทั้งหมด 23,588

folder งานการเงินและบัญชี
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณฐพบ ชาดวง)
นายก อบต.หมากหญ้า
(นายณฐพบ ชาดวง)
นายก อบต.หมากหญ้า
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร