องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
folder งานการเงินและบัญชี
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สตง.รับรอง)
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานรายรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานรายรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานรายรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานรายรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2564 (สตง.รับรอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 118
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2