องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
folder ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร อบต.หมากหญ้า
insert_drive_file ข้าราชการครู
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นักวิชาการเงินและบัญชี (ฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชียวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file นักวิขาการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2