องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายเชาวลิต ฉัตรศรี
นายก อบต. หมากหญ้า
โทร : 0813208611
นายชูชาติ สุโงน
รองนายก อบต. หมากหญ้า
โทร : 0860863143
นายประวิทย์ นิ่มภักดี
รองนายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 0832010875
นางไพรจิตร สิทธิบรรจง
เลขานุการนายก อบต. หมากหญ้า
โทร : 0908314049