องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางนราวดี สิงห์วงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายปริญญา เจริญสัณฐาน
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 082-9841327
นางโสภา แสงภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 081-9546441