องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภา
นายสมบูรณ์ ชาธัมมา
ประธานสภา อบต.หมากหญ้า
โทร : 0981537784
นายเลื่อน บับภีร์
รองประธานสภา อบต.หมากหญ้า
โทร : 0807532954
นางสาวเพ็ญศรี ศิริศรีทวน
สมาชิกสภา อบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 1
โทร : 0905832582
นายยศธนา ปทุมลัย
สมาชิกสภา อบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 2
โทร : 092100417
นางหนูหล้า ประทุมลัย
สมาชิกสภา อบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 3
โทร : 0862324296
นายสันติสุข จันนาวัน
สมาชิกสภา อบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 5
โทร : 0910379793
นายประพจน์ เป็นมงคล
สมาชิกสภา อบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 6
โทร : 0934895472
นายทศพร สุขวาท
สมาชิกสภา อบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 7
โทร : 0857351161