องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นายศุวทัต ฉัตรขวัญชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างสำรวจ
นายวีระพล บังศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 098-6566966
นางสาวพิศชุอร แก้วประกอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-6462911
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายพงษ์ศักดิ์ ยามะณี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 088-7321980