call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 5
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ ได้มีการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง และอสม.ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.หมากหญ้า
รายละเอียด : วันที่ 24พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ ได้มีการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง และอสม.ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.หมากหญ้า ได้จัดอบรมในวันนี้และมีนายธงชัย ชำนาญไพร ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำ จ.อุดรธานี ได้มาตรวจเยื่อมในการจัดอบรมในวันนี้ เวลา 10.30 น.
ผู้โพส : jannis19
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม