องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2565
รายละเอียด : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า พร้อมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าแถลงนโยบาย
ผู้โพส : jannis19