call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 174
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอหนองวัวซอ (ศปถ.อ.หนองวัวซอ) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอหนองวัวซอ (ศปถ.อ.หนองวัวซอ) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมี นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ เป็นประธานในการประชุม
ผู้โพส : jannis19
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม