ชื่อเรื่อง: วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร
ชื่อไฟล์: O02db7ATue35655.jpg