ชื่อเรื่อง: วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร
ชื่อไฟล์: zKaFuwhTue35716.jpg