ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดหาสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง