ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงผิวทางโดยการลงวัสดุหินคลุก ซอยไปบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง