ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านผาสิงห์ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง