ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ช่วงต่อจากรางระบายน้ำเดิมบริเวณด้านหน้าบ้านพ่อชูชาติ สุโงน ไปทางถนนหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านหมากหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง