ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถนนหน้าบ้านนายบุญมี สุขสวาท หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง