ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบริเวณด้านหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง