ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาย้ายคอมเพรสเซอร์เครื่องปรบอากาศ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง