ชื่อเรื่อง : ซื้อซุ้มเฉลิมพระเเกียรติ ร. 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง