ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง กู้ชีพ-กู้ภัย) ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน บล 2690 อุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง