ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอื่นๆ(วัสดุกู้ชีพ-กู้ภัย)ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง