ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน 83-7345 อุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง