แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศซื้อจ้างไตรมาสที่1 [ 18 เม.ย. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศซื้อจ้างไตรมาสที่2 [ 18 เม.ย. 2566 ]
....................................................................................