องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
 


วันปิยมหาราช ประจำปี 2562


การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2562
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งเเต่เวลา 06.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี