องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
 


ต้อนรับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจโท พิจาร จิตติรัตน์)


ต้อนรับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจโทพิจาร จิตติรัตน์ ) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ ที่10 เเละคณะ กรณีตรวจความพร้อมโครงการพัฒ้นาเเหล่งน้ำบ้านผาสิงห์ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 24 ตุลาคม 2562