องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
 


ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี


นายณฐพบ ชาดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562