องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าประชุมสภา วันที่ 13 พ.ย. 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า