องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
 


อบต.หมากหญ้ามอบเงินฌาปกิจสงเคราะห์ กองทุนคัดแยกขยะชุมชนตำบลหมากหญ้า


นายณฐพบ ชาดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนคัดแยกขยะชุมชนตำบลหมากหญ้า ในวันที่ 13 พ.ย. 2562