องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬาภายใน ร.ร.บ้านหมากหญ้า ปีการศึกษา 2562


นายณฐพบ ชาดวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านหมากหญ้า ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 พ.ย. 2562