องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย


นาย ณฐพบ ชาดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย