องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภฯ(สมัยสามัญ)ครั้งที่ 1/2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]29
2 บันทึกรายงานการประชุมสภฯ(วิสามัญ)ครั้งที่ 1/2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]27
3 บันทึกรายงานการประชุมสภฯ(สมัยสามัญ)ครั้งที่ 2/2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]24
4 บันทึกการประชุมสภา สมัยที่ ๓ ๒๕๖๒ [ 5 ก.ย. 2562 ]75
5 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า [ 4 มิ.ย. 2562 ]102
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 25 ม.ค. 2561 ]185
7 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 19 ส.ค. 2559 ]221