องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรการควบคุมภายใน 2563 [ 13 พ.ย. 2562 ]68
2 การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 26 ม.ค. 2560 ]801
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 26 ม.ค. 2560 ]292
4 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมิน ระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า [ 26 ม.ค. 2560 ]519
5 การแจ้งให้ทุกสำนัก/ส่วนราชการ จัดวางระบบการควบคุมภายในสำนัก/ส่วนราชการ [ 26 ม.ค. 2560 ]312