องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบขอความช่วยเหลือประชาชน(กรณีขอร้องด้วยตนเอง) [ 22 ม.ค. 2562 ]111
2 แบบขอความอนุเคราะห์ [ 31 ม.ค. 2560 ]211
3 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 31 ม.ค. 2560 ]202
4 แบบคำขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ [ 31 ม.ค. 2560 ]186
5 แบบคำขอรับอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ1-2 [ 31 ม.ค. 2560 ]194
6 แบบเสนอโครงการ [ 31 ม.ค. 2560 ]193
7 ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ [ 31 ม.ค. 2560 ]205
8 ใบยืมพัสดุครุภัณฑ์ [ 31 ม.ค. 2560 ]193
9 หนังสือมอบอำนาจ [ 31 ม.ค. 2560 ]206
10 หนังสือยินยอม [ 31 ม.ค. 2560 ]205