องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบขอความช่วยเหลือประชาชน(กรณีขอร้องด้วยตนเอง) [ 22 ม.ค. 2562 ]88
2 แบบขอความอนุเคราะห์ [ 31 ม.ค. 2560 ]186
3 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 31 ม.ค. 2560 ]175
4 แบบคำขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ [ 31 ม.ค. 2560 ]165
5 แบบคำขอรับอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ1-2 [ 31 ม.ค. 2560 ]169
6 แบบเสนอโครงการ [ 31 ม.ค. 2560 ]168
7 ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ [ 31 ม.ค. 2560 ]177
8 ใบยืมพัสดุครุภัณฑ์ [ 31 ม.ค. 2560 ]167
9 หนังสือมอบอำนาจ [ 31 ม.ค. 2560 ]184
10 หนังสือยินยอม [ 31 ม.ค. 2560 ]183