องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
ประกาศ อบต.หมากหญ้า
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ส.ค. 2563 ]33
2 ประกาศ เรื่อง การแต่งกายในการปฏิบัติราชการ [ 26 มิ.ย. 2563 ]35
3 ประกาศ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 26 มิ.ย. 2563 ]35
4 ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]41
5 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 28 เม.ย. 2563 ]46
6 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 28 เม.ย. 2563 ]50
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 21 เม.ย. 2563 ]59
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]50
9 รายงานการฝึกอบรม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]39
10 ประกาศ อบต.หมากหญ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของ อบต.หมากหญ้า [ 30 พ.ย. 542 ]58